Phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

    Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe cán bộ phụ trách chính sách xã hội phường triển khai các nội dung: Quy trình hướng dẫn thực hiện rà soát hộ nghèo; các bảng biểu tổng hợp báo cáo kết quả điều tra; các văn bản hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường.

    Thông qua nội dung tập huấn, giúp cho các cán bộ làm công tác này tại cơ sở có kỹ năng thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn tiếp cận đa chiều đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác./.