Phường Phùng Chí Kiên tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND phường khóa VI

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận kết quả đạt được trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn phường; kết quả đạt được trong tổ chức các hoạt động của HĐND, UBND phường khóa V. Đồng chí đề nghị HĐND, UBND phường khóa VI cần tiếp tục kế thừa và phát triển; đổi mới toàn diện hoạt động của chính quyền địa phương; quyết định các chương trình công tác, ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả 06 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020 và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường; tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của phường trong thời gian tiếp theo. Đề nghị các vị đại biểu HĐND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn, bầu được người xứng đáng để gánh vác trách nhiệm trong bộ máy chính quyền địa phương. Tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thứ 2 trong tháng 7/2016.

Sau khi nghe Ủy ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND phường đã tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND.

Với số phiếu tín nhiệm cao, bầu tất cả các chức danh của HĐND, UBND phường khóa VI đều đạt 100%, ông Nguyễn Đức Mậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa V đã tái cử, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa VI; ông Hoàng Xuân Dũng, Phó Chủ tịch HĐND phường khóa V được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; ông Nguyễn Đức Kiên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; Bà Đỗ Thị Cẩm Vân, công chức Văn phòng – Thống kê phường được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Lê Đăng Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khóa V được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa VI; ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND phường khóa V được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khóa VI; các ông: Nghiêm Sơn Hà, Trưởng Công an phường và ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, thành viên UBND phường Phùng Chí Kiên khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

Đại biểu HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử; xem xét, quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND và quyết định về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2016./.