QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 187/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn