QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 3577/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn