Quyết định số 280 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 280 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )

Nguồn: UBND Thành phố