Quyết định V/v ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Xem chi tiết tại đây: Quyết định V/v ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn