QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận thôn Nà Choong,xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 765/QĐ-UBND V/v công nhận thôn Nà Choong,xã Nông Thượng thành phố Bắc kạn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022

Nguồn: UBND thành phố