QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận thôn Thôm Luông,xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022 

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 761/QĐ-UBND V/v công nhận thôn Thôm Luông,xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2022 

Nguồn: UBND thành phố