QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu ” Cơ quan đạt chuẩn văn hóa ”, ” Đơn vị đạt chuẩn văn hóa ”,” Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ” giai đoạn 2019-2023 ( 05 năm ) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 37/QĐ-LĐLĐ Về việc công nhận danh hiệu ” Cơ quan đạt chuẩn văn hóa ”, ” Đơn vị đạt chuẩn văn hóa ”,” Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ” giai đoạn 2019-2023 ( 05 năm ) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn