QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính và viên chức chuyên ngành kế toán từ hạng IV lên hạng III năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1722/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính và viên chức chuyên ngành kế toán từ hạng IV lên hạng III năm 2023

Nguồn: UBND thành phố