HƯỚNG DẪN số 27/HD-TU Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí kiên (22/9/1943- 22/9/2023 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyHƯỚNG DẪN số 27/HD-TU Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí kiên (22/9/1943-  22/9/2023 )

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn