BÁO CÁO Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm ; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 274/BC-UBND Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm ; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Nguồn: UBND thành phố