Quyết định về việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Công trình: Trường Mầm non phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Xem văn bản tại đây: Quyết định 1701.signed.pdf