Tình hình kinh tế – xã hội thành phố 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 78%KH, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 84,75%KH; tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt 2.187tấn, bằng 108%KH; diện tích lúa vụ mùa thực hiện trên 424,5ha, đạt trên 113%KH; trồng mới được 162,68ha rừng, bằng 162,68%KH; thu ngân sách đạt 73% KH, bằng 138% so với cùng kỳ năm 2016, thực hiện chi ngân sách đạt 55% dự toán. Kinh tế tập thể có bước phát triển khá, thành lập mới được 05 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn lên 19 hợp tác xã.

Công tác xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo đồng bộ và hiệu quả, Thành ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM và giảm nghèo thành phố tích cực chỉ đạo triển khai và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị; tổ chức thành công Lễ ra quân chung tay xây dựng xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia.

Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên – môi trường được đẩy mạnh với nhiều hoạt động lớn như:  Khởi công mới 10 công trình xây dựng cơ bản; tập trung giải quyết vướng mắc, tồn tại của các công trình và triển khai thống kê, bồi thường giải phóng mặt bằng 04 công trình mới; thực hiện việc giải tỏa lấn chiếm đất công chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường; tiến hành quy hoạch chi tiết khu dân cư Đức Xuân 4; lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 4 phường nội thị; lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bắc Kạn; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị phía Nam. Tiếp nhận và giải quyết 384/483 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trả 82 hồ sơ không đủ điều kiện, còn 17 hồ sơ đang xem xét, giải quyết…

Xã Nông Thượng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí trường học trong bộ tiêu chí Nông thôn mới

Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%; các nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học mới; thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục bậc học mầm non; chất lượng công tác khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao; các chương trình về y tế, DS-KHHGĐ được duy trì; thành phố chủ động triển khai kế hoạch can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường.  Các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội được quan tâm tổ chức để chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân; tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã, phường và các giải thi đấu thể thao hướng tới Đại hội TDTT thành phố lần thứ VI; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.

Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng nhân dịp lễ, tết được thực hiện kịp thời, đầy đủ; tổ chức 02 lớp dạy nghề lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho 624 lao động, bằng 178%KH; thực hiện rà soát hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập; rà soát trẻ em bị tim bẩm sinh và bị khuyết tật trên địa bàn.

Trong 3 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; triển khai phương án sản xuất vụ đông – xuân 2017-2018 đảm bảo đúng tiến độ. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, phá rừng; chăm sóc tốt diện tích rừng trồng mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tập trung hướng dẫn xã Nông Thượng tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí còn lại và thành lập đoàn thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Nông Thượng; hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để đề nghị tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các công trình, dự án; tích cực tuyên truyền thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị, công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng; thực hiện nghiêm việc cấp GCNQSD đất lần đầu và chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhân dân. Ngành Giáo dục và đào tạo chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững chuẩn quốc gia về PCGD xóa mù chữ. Tiếp tục đầu tư xây dựng và chỉ đạo trường Mầm non Nông Thượng và trường THCS Nông Thượng hoàn thiện hồ sơ để thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Triển khai có hiệu quả các chương trình về y tế, dân số KHHGĐ; quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, công tác VSATTP. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền. Thực hiện bình xét thi đua gia đình văn hóa, khu dân cư, đơn vị văn hóa năm 2017. Thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội, giải quyết vấn đề lao động, việc làm; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu nghị quyết năm./.