QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án : Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Kạn ( đợt 2 )

Xem nội dung chi tiết tại đây: QUYẾT ĐỊNH số 2927/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án : Xây dựng các hạng mục còn lại khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Kạn ( đợt 2 )

Danh sách chi tiết kèm theo

Nguồn: UBND thành phố