QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 872/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND thành phố