QUYẾT ĐỊNH về việc tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức UBND thành phố Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 1772/QĐ-UBND về việc tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức UBND thành phố Bắc Kạn năm 2023

Nguồn: UBND thành phố