Siết chặt quản lý đối với người về từ vùng dịch COVID-19, các khu vực phong tỏa, trường hợp F0 điều trị khỏi trở về địa phương

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 126 ngày 20.6.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc siết chặt quản lý đối với người về từ vùng dịch COVID-19, các khu vực phong tỏa, trường hợp F0 điều trị khỏi trở về địa phương

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn