Sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố 6 tháng đầu năm 2023

(backancity.gov.vn) – Sáng ngày 13/7, Hội LHPN thành phố Bắc Kạn tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố chủ trì gợi ý các nội dung thảo luận để cơ sở Hội đề xuất giải pháp thực hiện tốt chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2023

Từ đâu năm 2023 đến nay, Hội LHPN thành phố luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn, Thành ủy, UBND thành phố, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, sự ủng hộ của cán bộ hội viên đối với mọi hoạt động và phong trào phụ nữ vì vậy đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể, có 8.538 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được học tập, tuyên truyền, tập huấn về nội dung phong trào thi đua; 731 phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” thực hiện PTTĐ; 10.058 lượt phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng; xây dựng 127 tin bài tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; 3343 lượt phụ nữ được tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội an toàn; 117 cơ sở Hội duy trì ít nhất 1 loại hình hoạt động trở lên; 36 công trình phần việc về xây dựng NTM và đô thị văn minh; huy động, vận động xây dựng MATT hơn 17 triệu đồng; có 1.439 hội viên, phụ nữ và cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp kiến thức về các nội dung can thiệp của Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”; làm tốt tác ủy thác vốn vay, tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số; nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại,…

Thời gian tới, Hội LHPN thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh các hoạt chào mừng các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và của Hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện của địa phương. Triển khai các hoạt động của Dự án 8, Đề án 938, 939 theo Kế hoạch. Tiếp tục thực hiện kế hoạch Kiểm tra, giám sát. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024./.

Triệu Biển