KẾ HOẠCH Tổ chức ” Lễ thắp nến tri ân ” Các anh hùng Liệt sĩ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2023 )

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 181/KH-UBND Tổ chức ” Lễ thắp nến tri ân ” Các anh hùng Liệt sĩ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ ( 27/7/1947- 27/7/2023 )

Nguồn: UBND thành phố