Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện Cải cách hành chính tại thành phố Bắc Kạn

Đến nay, các thủ tục hành chính được áp dụng trên địa bàn thành phố và xã, phường đã được niêm yết công khai dưới dạng treo bảng và trên Cổng Thông tin điện tử thành phố. Các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cũng đã niêm yết mức thu phí, lệ phí và các giấy tờ, thành phần hồ sơ, biểu mẫu có liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi làm thủ tục. Việc giải quyết thủ tục đều được cán bộ tiếp nhận hẹn ngày trả kết quả rõ ràng nên đã giảm thời gian đi lại của người dân so với những năm trước. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, hiện thành phố đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình một cửa hiện đại tại UBND thành phố và tại 6 phường với mục tiêu là nâng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phân bổ ngân sách, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cấp phép xây dựng và quyền sử dụng đất…Đến năm 2020, thành phố Bắc Kạn phấn đấu 100% các cơ quan hành chính cấp xã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa hiện đại; tối thiểu 70% TTHC được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,20% mức độ 4…