Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn