Công văn số 1360 về việc thực hiện Chỉ thị số 04CT-UBND ngày 15-7-2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1360 về việc thực hiện Chỉ thị số 04CT-UBND ngày 15-7-2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Tác giả:UBND thành phố Bắc Kạn