Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 biến chủng mới Omicron

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2484 ngày 22.12.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 biến chủng mới Omicron

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn