Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào thành phố Bắc Kạn

 

 

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn