Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ổ dịch lây truyền từ động vật sang người

Xem chi tiết tại đây:Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ổ dịch lây truyền từ động vật sang người

 

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn