KẾ HOẠCH Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn