Tăng cường triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1039 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường triển khai giải pháp QR Code trong phòng, chống dịch COVID-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên