Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2018 – 2019

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu những nội dung: Về vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục và việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia với giáo dục mầm non; Chuyên đề rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong giai đoạn hiện nay; Giao tiếp tích cực của giáo viên mầm non với trẻ và cha mẹ của trẻ; Về cách phòng ngừa và xử lý ban đầu ngộ độc thực phẩm trong cơ sở giáo dục mầm non; Việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện cho trẻ và tổ chức các hoạt động trong trường mầm non dựa vào cộng đồng.

Việc bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã trở thành hoạt động trọng tâm hằng năm của ngành. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học./.