Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác giảng dạy lý luận chính trị năm 2023

Sáng 11/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023. Dự có các đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Đỗ Tài, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Trong đợt tập huấn này, các thành phần tham gia được phổ biến 4 nội dung chính gồm: Cung cấp cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của thành phố về phương pháp giảng dạy tích cực áp dụng trong giảng dạy lý luận chính trị; giới thiệu một số bài giảng minh họa tóm tắt; Trao đổi kinh nghiệm chia sẻ bài giảng có chất lượng trong Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022; Thông tin về tình hình kinh tế -xã hội, ngân sách Nhà nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong nửa đầu nhiệm kỳ, dự ước thu ngân sách 2023.

Qua lớp tập huấn nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn thành phố các kỹ năng, phương pháp cụ thể trong thông tin tuyên truyền, giảng dạy và thực hành giảng dạy lý luận chính trị. Qua đó, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Minh Cường