Tập huấn kỹ thuật tiêm phòng vác xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Nhằm phòng, chống và khống chế dịch viêm da nổi cục lây lan diện rộng. Từ ngày 13/7/2021 đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đã tổ chức 2/5 lớp tập huấn hướng dẫn tiêm phòng vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò cho cán bộ phụ trách công tác Chăn nuôi & Thú y và Thú y viên 08 xã, phường.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò; hướng dẫn những kiến thức về công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, như: Đặc điểm dịch tễ; triệu chứng; bệnh tích của bệnh; hướng dẫn cố định gia súc tiêm phòng; kỹ thuật tiêm phòng vác xin viêm da nổi cục; cách xử lý trâu, bò bị phản ứng sau khi tiêm phòng vác xin. Hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục. Phương pháp điều tra ổ dịch, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm trên gia súc, gia cầm. Công tác rà soát tổng đàn và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán trâu, bò để bao vây khống chế dịch bệnh…Ngoài ra, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đề nghị xã, phường chủ động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống khi gia súc có biểu hiện mắc bệnh, nghi nhiễm bệnh. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống bệnh viêm da nổi cục  trên trâu, bò.

Thông qua các lớp tập huấn giúp cán bộ phụ trách công tác Chăn nuôi & Thú y; Thú y viên 08 xã, phường nắm bắt được kỹ thuật cơ bản trong tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò để khi có vắc xin của tỉnh cấp về kịp thời triển khai tiêm phòng theo kế hoạch./.

Minh Cường