Tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tuyên truyền luật đất đai năm 2024

(backancity.gov.vn)-Từ ngày 22/4- 23/4/2024, UBND thành phố Bắc Kạn mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tuyên truyền luật đất đai năm 2024 cho 260 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường, các thôn tổ và Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp Bắc Kạn đã triển khai, giới thiệu một số kiến thức chung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thức thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; định hướng, giới thiệu một số kiến thức về kỹ năng truyền thông và các kỹ năng tiến hành một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đang có hiệu quả hiện nay; phổ biến nội dung mới của Luật Đất đai năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao đã quan tâm lắng nghe chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt. Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, đội ngũ người làm công tác liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố./.

Hoàng Thạc