Tập huấn phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu về phầm mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm và được hướng dẫn thực hành phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm trên máy tính theo từng bước đăng nhập, nhập dữ liệu, cách quản lý, phân tích, tổng hợp dữ liệu và kết xuất dữ liệu. Ưu điểm nổi bật của phần mềm trực tuyến theo Thông tư 54 của Bộ Y tế là giúp báo cáo nhanh, kịp thời, chính xác các trường hợp bệnh trực tiếp từ các đơn vị y tế mà không cần phải thông qua hệ thống y tế dự phòng các tuyến. Ngoài ra, việc thực hiện báo cáo theo trường hợp bệnh sẽ giúp cung cấp đầy đủ các thông tin dịch tễ và quá trình tiến triển bệnh của bệnh nhân nhằm đảm bảo việc phát hiện sớm, giám sát và đáp ứng kịp thời với các ổ dịch.