Tháng 4/2023: Thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề trực tuyến về quản lý đô thị, đất đai

Thực hiện Nghị quyết số 278/NQ -HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về hoạt chủ yếu của HĐND thành phố năm 2023, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, trật tự đô thị; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường.

Mục đích nhằm thực hiện đúng các quy định về hoạt động tiếp xúc xử tri của đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố và vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND thành phố với công tác tiếp xúc cử tri; tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu HĐND thành phố với cử tri địa phương; giúp cho cử tri hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, đô thị.

Các nội dung Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trực tuyến được họp bàn thống nhất tại phiên họp Thường trực HĐND thành phố mở rộng tháng 3/2023.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến, dự kiến thành phố sẽ thông tin tới cử tri về kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, trật tự đô thị; công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân năm 2022; kết quả tình hình thực hiện phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng- an ninh quý I/2023 và một số vấn đề khác liên quan; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri thành phố về tình hình và giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn.

Đây là lần đầu tiên hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề được Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm thành phố Bắc Kạn kết nối với 06 phường, 02 xã. Để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến lần này, Thường trực HĐND thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị triển khai thực hiện.

Thành phần tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri là các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UB.MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ngành, đoàn thể, tổ chức hội; bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các xã, phường,…dự kiến mỗi điểm cầu tiếp xúc cử tri chuyên đề khoảng 40 người tham dự trở lên.

Dự kiến, cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, trật tự đô thị; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4/2023./.

Triệu Biển