Dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 150/BHXH-CNTT dừng triển khai tin nhắn tra cứu đến đầu số 8079

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn