Thành phố Bắc Kạn: 49 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học

Hội thi diễn ra từ 02/12- 06/12, với sự tham gia của 49 giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Mỗi giáo viên dự thi phải trải qua 2 bài thi, gồm: Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục cấp tiểu học và thi thực hành với 2 tiết giảng dạy trên lớp.

          Hội thi là dịp để các thầy, cô giáo thể hiện năng lực chuyên môn, qua đó học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Kết quả của hội thi là một trong những căn cứ đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên để ngành giáo dục thành phố và các trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay./.