Thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất CN-TTCN đạt trên 49%

Trong 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp của thành phố Bắc Kạn ước đạt gần 230 tỷ đồng đạt 49,33% kế hoạch, bằng 93,35% so với cùng kỳ.

Cơ sở sản xuất xen hoa, cửa sắt tổ 12 phường Sông Cầu

 Cụ thể: công nghiệp khai thác 42 tỷ 048 triệu đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo 166 tỷ 340 triệu đồng; điện nước 21 tỷ 299 triệu đồng. Các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản chế biến nông, lâm nghiệp, gạch các loại, xen hoa, cửa sắt, mái tôn. Ngoài ra, một số ít tập trung ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, khai thác.… vẫn duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Trong những tháng cuối năm thành phố Bắc Kạn tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh phát huy hiệu quả hoạt động tại địa phương. Đồng thời, tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN – TTCN tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, công suất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ quản trị điều hành, nâng cao chất lượng lao động.

Minh Cường