Thành phố Bắc Kạn cấp phát hơn 6 tấn phân bón cho người dân

0
38

Ngày 3/2, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đã cấp phát hơn 06 tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho 08 hộ dân thực hiện mô hình thâm canh cải tạo diện tích mơ vàng già cỗi tại xã Nông Thượng nhằm tăng năng suất, chất lượng quả mơ vàng địa phương.

Cấp phát phân bón cho các hộ dân tham gia mô hình

Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố: Mô hình thâm canh cải tạo diện tích mơ vàng già cỗi được thực hiện vào tháng 2, tháng 3/2021 với diện tích 03 ha, tại xã Nông Thượng. Các hộ dân đã được hỗ trợ Kỹ thuật 70% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Người dân đóng góp công lao động và các vật tư thiết yếu khác để phục vụ sản xuất./.

Minh Cường