Thành phố Bắc Kạn có 28 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP

Năm 2020, thành phố Bắc Kạn có 28 sản phẩm đăng ký Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Trong đó có 14 sản phẩm mới đăng ký lần đầu, 14 sản phẩm đăng ký nâng hạng. Có 10 sản phẩm đăng ký nâng từ hạng 3 sao lên hạng 5 sao. Bên cạnh các doanh nghiệp đã tham gia từ năm trước như Công ty TNHH nhà máy Curcumin Bắc Hà,  Hợp tác xã Tân Dân năm nay còn có thêm Hợp tác xã Kim Ngân với sản phẩm Mật ong rừng Bắc Kạn, Hợp tác xã Minh Anh với sản phẩm Mộc nhĩ Minh Anh thái chỉ và trà túi lọc Linh chi Minh Anh, Hợp tác xã Dương Quang tham gia 2 sản phẩm Thịt lợn gác bếp Dung Dinh, Lạp sườn gác bếp Dung Dinh, Công ty TNHH thực phẩm xanh Bắc Kạn tham gia với sản phẩm Nem ngựa núi.

Sản phẩm gia vị chấm Dao Đỏ của HTX Tân Dân

Để vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm OCOP, ngay từ đầu năm thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình OCOP, chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, hướng dẫn về cách thức triển khai để các tổ chức đăng ký tham gia, hỗ trợ cộng đồng phát triển sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm cũ. Dự kiến đến cuối tháng 9, Hội đồng đánh giá phân hạng sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm cấp thành phố. Các sản phẩm sau khi đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên theo Bộ tiêu chí, tiếp tục hoàn thiện mô hình sản phẩm và hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh.

  Thùy Linh