Thành phố Bắc Kạn đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ nhất năm 2018

Các sản phẩm được đánh giá, xếp loại bao gồm: tinh bột nghệ, curcumin nghệ nếp đỏ và nghệ nếp đen, tinh chất gừng, rượu nếp, rượu chuối, các sản phẩm từ chuối và một số loại ômai… Qua 1 năm triển khai thực hiện chương trình ” Mỗi xã phường 1 sản phẩm” thành phố Bắc Kạn đã thu hút được nhiều tổ chức kinh tế tham gia, qua đó đã hoàn thiện, chuẩn hóa, nâng cấp và đa dạng hóa sản phẩm theo chuẩn quốc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Việc đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP nhằm mục tiêu phát triển sản phẩm  theo hướng hàng hóa, đồng thời cung cấp thông tin cho người tiêu dùng từ đó thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.