Thành phố Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ sản xuất cây trồng vụ mùa

Vụ mùa năm nay, Thành phố Bắc Kạn tiến hành gieo cấy 370ha lúa và 100ha ngô. Cơ cấu giống lúa gồm DT68, PC6, Thiên ưu 8, Khang dân, Hương thơm 68, Nếp 87, Sán ưu, Nhị ưu, Bao thai. Giống ngô gồm Biosed 9698, NK 4300, CP 999…  Ngoài những diện tích lúa mùa cấy sớm, tranh thủ những ngày tạnh ráo sau cơn bão số 2, bà con nông dân tiếp tục xử lý đất, gieo cấy cho kịp thời vụ.

Đến đến ngày 20/7/2017, diện tích canh tác cây lúa mùa khoảng 266 ha, đạt gần 71% KH. Đối với những diện tích lúa mới cấy cần phun thuốc diệt trừ sâu bệnh ngay từ ban đầu. Đối với cây ngô, phần lớn là ngô đồi nhỏ lẻ người dân đang tập xử lý đất, mới bắt đầu trồng rải rác ở một số xã, phường.

Theo khuyến cáo của các phòng chuyên môn, tùy theo từng vùng đất sản xuất, những giống có cùng thời gian sinh trưởng, đặc điểm sinh học giống nhau cần bố trí sản xuất với diện tích lớn, không bố trí nhiều giống trên cùng một cánh đồng để thuận lơi cho chăm sóc và thu hoạch. Bà con nông dân cần tập trung mở rộng diện tích các giống lúa thuần, lúa lai có năng xuất chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh phù hợp với khả năng đầu tư thâm canh của các hộ dân ./.