Thành phố Bắc Kạn diện tích xử lý thực bì đạt 85%

Đối với rừng tập trung diện tích đã thiết là 158,0 ha, bà con nhân dân hiện xử lý thực bì được 85%, đạt 134,3 ha. Về cây giống hiện tại cây quế đã cấp phát được diện tích ban đầu là 83,25 ha với tổng số 196.563 cây cho các xã Dương Quang, Nông Thượng, phường Xuất Hóa và phường Đức Xuân. Còn lại cây Mỡ và cây Keo đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại vườn ươm. Năm nay, việc cấp phát cây giống sớm sẽ tạo điều kiện cho các chủ hộ trồng rừng chủ động triển khai trồng khi thời tiết thuận lợi có mưa, đất đủ ẩm.

Nhìn chung công tác chuẩn bị trồng rừng của thành phố Bắc Kạn được địa phương quan tâm chỉ đạo, các xã phường đều vận động nhân dân đăng ký và phấn đấu trồng đủ diện tích thiết kế đạt 100% theo đúng khung thời vụ./.