Tình hình kinh tế – xã hội thành phố quý I năm 2016

Hết quý I, về cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm 2016 đạt theo tiến độ đề ra: Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 24,21%NQ; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 37,62%NQ; giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 22% KH; gieo cấy 300 ha lúa, 100ha ngô vụ xuân và trong năm 2016 thành phố phấn đấu trồng thêm 200ha rừng; thu ngân sách ước thực hiện được 14,6% dự toán năm…

Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động giáo dục, y tế được triển khai theo đúng kế hoạch, hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thanh truyền hình diễn ra sôi động góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện tốt, hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, các tổ chức tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Xã Dương Quang và Nông Thượng đã tiến hành điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và triển khai thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới đã đăng ký hoàn thành trong năm 2016; đến nay xã Nông Thượng đạt 13 tiêu chí, xã Dương Quang đạt 13 tiêu chí.

Công tác quốc phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số, thời gian quy định. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng theo phân cấp đúng kế hoạch. Triển khai kế hoạch và tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa trên địa bàn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Làm tốt công tác tuyển quân, tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016 đảm bảo trang trọng, đủ 100% chỉ tiêu bàn giao cho các đơn vị nhận quân. Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016. Phối hợp tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016 theo kế hoạch.

Lễ Giao nhận quân năm 2016

Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Lực lượng an ninh làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội diễn ra trên địa bàn. Công tác nội chính thực hiện nghiêm các biện pháp, giải pháp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng luật các vụ án, vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác hòa giải các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình. Công tác thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử được tăng cường, kịp thời xử lý vi phạm. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên. Hầu hết các kiến nghị của công dân đều được trả lời, hướng dẫn, giải thích cụ thể, đúng pháp luật; đơn thư thuộc thẩm quyền được xem xét, chỉ đạo thụ lý giải quyết.

Về công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn liền với việc học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2016 – tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban thành phố; làm tốt công tác phát triển đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; khối chính quyền tích cực chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; kịp thời nắm bắt và chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải hành chính trong đó chú trọng chấn chỉnh lề lối làm việc đảm bảo thực hiện đúng theo quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Kạn. Kiểm tra, rà soát thực trạng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa phục vụ cho việc triển khai xây dựng đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố. Nghiên cứu một số thủ tục hành chính để đề nghị cấp trên cắt, giảm. Xây dựng phương án thành lập trung tâm hành chính công thành phố. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát động tới các khu dân cư, gia đình đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới”; tích cực thi đua lao động, sản xuất nâng cao chất lượng đời sống.

Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Thành ủy Bắc Kạn đã thành lập Ban Chỉ đạo về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn thành phố đồng thời chỉ đạo thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ. Đến nay thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và tiếp tục thực hiện các bước  theo quy định.

Thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố làm việc tại phường Xuất Hóa

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần được tập trung khắc phục: một số vướng mắc, bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường… chưa được giải quyết dứt điểm; tiến độ sản xuất vụ Xuân còn chậm so với kế hoạch; công tác cải cách hành chính hiệu quả chưa rõ nét; thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn về nguồn thu; còn có 07 trường hợp sinh con thứ 3.

Trên cơ sở kết quả đã được, đánh giá những khó khăn,vướng mắc thành phố xác định, trong quý II năm 2016 sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm đề ra theo đúng tiến độ trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển thương, mại dịch vụ trên địa bàn. Khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đôn đốc, hướng dẫn các hợp tác xã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012; rà soát, quản lý tốt các nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất, chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, đúng luật; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt; giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chợ Nguyễn Thị Minh Khai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp GCNQSD đất, QSH nhà và tài sản khác gắn liền với đất, đặc biệt là các GCNQSD đất theo dự án; chủ động chăm sóc cây trồng vụ Xuân; phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi theo kế hoạch, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo, hướng dẫn 02 xã triển khai thực hiện và hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đăng ký trong năm 2016; công tác Giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 12 để tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số KHHGĐ; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác VSATTP; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ; thực hiện Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, chương trình hoạt động phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác; duy trì tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn; đẩy nhanh việc giải quyết đơn thư, kiến nghị, đề nghị và các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng và mới phát sinh; chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy giai đoạn 2015-2020; tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai các bước tiếp theo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch; triển khai thực hiện Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ban hành quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” và Quyết định số 214-QĐ/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng lịch; chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.