Thành phố Bắc Kạn gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam suốt 75 năm qua, từ khi mới thành lập, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành với thành tựu vĩ đại của quân và dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí thân tình, thắm tình đồng đội và thể hiện sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong thành phố đối với những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ LLVT, cán bộ quân đội nghỉ hưu. Các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đã phát biểu ý kiến khẳng định truyền thống của quân đội, đồng thời đề xuất những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng LLVT địa phương ngày càng vững mạnh.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp, những đề nghị của các đại biểu đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn cảm ơn và mong muốn các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố năm 2020 và những năm tiếp theo.