Thành phố Bắc Kạn giao ban mở rộng đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2019

Mở đầu hội nghị, phòng Tài nguyên & Môi trường và phòng Nội vụ thành phố đã trình Thường trực UBND thành phố để xin ý kiến thông qua 03 nội dung gồm: Mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Kạn; phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đường tây Minh Khai; phương án sử dụng đất.

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, do đó nhiều chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2019 của thành phố đạt được nhiều kết quả khả quan. Một số chỉ tiêu đạt khá: như công tác thu ngân sách, trồng rừng, giải ngân vốn xây dựng cơ bản,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ về những tồn tại hạn chế, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng ngành, từng đơn vị trong 6 tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, phòng, ban chuyên môn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát toàn diện lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 để thực hiện đạt chỉ tiêu, đặc biệt là thu ngân sách;  tiếp tục nâng cao phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ, đẩy mạnh chất lượng cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác bảo vệ rừng; phát động và thực hiện hỗ trợ xã Dương Quang hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; thăm nắm, giữ vững tình hình an ninh trật tự, phòng chống ma túy, trộm cắp, …chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập của các xã, phường năm 2019./.