Thành phố Bắc Kạn hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2016

Để thực hiện nhiệm vụ này, thành phố đã chỉ đạo triển khai xây dựng chi tiết thiết kế diện tích trồng rừng và phương án trồng rừng, đồng thời thống kê nhu cầu trồng rừng của các hộ dân và phân công lực lượng kiểm tra, rà soát lại diện tích đất; chuẩn bị nguồn cung cấp cây giống đảm bảo chất lượng.

Tổng diện tích trồng rừng tập trung đăng ký 192,72 ha, vượt 92,72% KH tỉnh giao và bằng 96,36% KH HĐND thành phố giao; diện tích thiết kế 173,05 ha; diện tích đăng ký trồng cây phân tán 19,67 ha.

Tổng diện tích thi công được 224,92 ha, vượt 104,47% KH tỉnh giao và vượt 12,46% KH HĐND thành phố giao; trong đó tổng diện tích thi công theo thiết kế là 157,46 ha và diện tích trồng cây phân tán 19,67 ha. Diện tích trồng lại sau khai thác là 39,48 ha, vượt 294,8% KH tỉnh giao. Ngoài ra còn 8,31 ha diện tích do Nhân dân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng với các chủng loại cây sấu, cây keo, cây bời lời.

Giống cây trồng rừng theo dự án đều sinh trưởng, phát triển tốt, đạt tiêu chuẩn xuất vườn, tiến hành cấp phát theo diện tích thi công và diện tích trồng cây phân tán (toàn thành phố đã cấp 392.116 cây, gồm 52.695 cây mỡ, 109.280 cây keo và 230.141 cây quế). Do thời tiết giữa năm tương đối thuận lợi nên sau 2 đợt trồng, tỷ lệ cây sống đạt cao.

Từ nay đến cuối năm 2016, thành phố tiếp tục chỉ đạo kiểm lâm địa bàn thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chăm sóc rừng sau khi trồng và tra dặm để đạt diện tích nghiệm thu; lập thủ tục thanh toán tiền cây giống cho bên cung ứng theo quy định và tiến hành nghiệm thu trồng rừng năm 2016./.