Đảng ủy phường Huyền Tụng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Hội nghị đánh giá: 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Huyền Tụng đã tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh cơ bản đạt tiến độ theo yêu cầu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2016 mà Đảng bộ phường đã đề ra.

Đ/c Hà Đức Tuyên – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Huyền Tụng thông qua báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm

Về kinh tế: 70 hộ và 03 hợp tác xã duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Diện tích lúa Xuân thực hiện 118,14ha/102 ha đạt 115,8% KH, năng suất đạt 55tạ/ha, sản lượng 650 tấn. Diện tích Ngô thực hiện 18,27 ha/20ha đạt 93,6%. Diện tích trồng rừng thực hiện 37,57/50ha đạt 76% KH năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm được chăm sóc, phòng dịch, chống rét hiệu quả. Các mô hình sản xuất nông nghiệp như: Mô hình trồng rau sạch và Mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần TBR 225 tại tổ Tổng Nẻng bước đầu cho kết quả tốt. Thu ngân sách phường đạt 302/560 triệu bằng 54% kế hoạch. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tiến hành giao đất cho 02 hộ tại khu dân cư Bắc Sân bay, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thành phố giải phóng mặt bằng khu dân cư Khuổi Quén.

Về văn hóa – xã hội: Duy trì kết quả phổ cập giáo dục THCS, Tiểu học, giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Công tác khám chữa bệnh bước đầu cho nhân dân được triển khai nghiêm túc. Các chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời.

Về quốc phòng – an ninh: Công tác tuyển quân năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. Bảo vệ thành công cuộc bẩu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trên địa bàn phường. Chủ động nắm bắt tình hình không để xảy ra khiếu kiện đông người, hình thành “điểm nóng”.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Đảng bộ gồm 26 chi bộ trực thuộc với tổng số 328 đảng viên. Trong 6 tháng qua, Đảng ủy xét và đề nghị Thành ủy xét, kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức cho 01 đảng viên. Làm thủ tục tách chi bộ cơ quan phường thành 02 chi bộ: Cơ quan phường và Công an phường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc và các đồng chí trong Ban Chi ủy. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và phối hợp tổ chức thành công cuộc bẩu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 diễn ra trên địa bàn. Chuẩn bị chu các đáo và tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp. MTTQ Việt Nam và các tổ chức hội, đoàn thể phường thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Sính khẳng định, biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân phường Huyền Tụng đã đạt được trong 6 tháng qua và nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, phường Huyền Tụng cần phối hợp thống nhất chặt chẽ giữa Đảng ủy – HĐND –  UBND và MTTQ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội của phường, đặc biệt là công tác giảm nghèo. Tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về 6 chương trình trọng tâm của Thành ủy. Cụ thể hóa nghị quyết, chương trình của Thành ủy phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Duy trì và phát triển liên minh hợp tác xã tạo sự liên doanh, liên kết giữa các hộ dân để nâng cao hiệu quả sản xuất tạo được thương hiệu và bao tiêu sản phẩm. Tiếp tục quan tâm đến công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại chi bộ cơ quan, củng cố các hội, đoàn thể ở địa phương.