Triển khai đề án 1961 giai đoạn 2016 – 2020

Sau 05 năm triển khai thực hiện (giai đoạn 2010-2015), mặc dù gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân chủ quan, nhưng với sự ủng hộ và vào cuộc tích cực của các Bộ, Ngành trung ương, các địa phương, các chính quyền đô thị cùng với sự nỗ lực của Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc Bộ, Đề án 1961 đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể là:

+ Tổ chức Ban chỉ đạo để điều hành quản lý thực hiện Đề án, trong đó có sự tham gia phối hợp của các Bộ, Ngành, Địa phương.

+ Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, cách thức tổ chức các khóa đào tạo đồng thời tuyên truyền, quảng bá về nội dung ý nghĩa của Đề án 1961 tới từng địa phương.

+ Hoàn thành việc xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu cho các nhóm đối tượng học viên. Các bộ tài liệu được biên soạn công phu và nhận được đánh giá tích cực từ phía học viên tham dự các khóa học.

+ Đã xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm bao gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong ngành Xây dựng, các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước tham gia giảng dạy chương trình.

+ Đã tổ chức được 162 khóa đào tạo, bồi dưỡng trên khắp cả nước với sự tham gia học tập của 5616 học viên là cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn tại các đô thị trên cả nước, các khóa học khi kết thúc đều nhận được đánh giá cao về tính hữu ích, thực tiễn và thiết thực, giúp ích rất nhiều cho học viên trong quá trình công tác ở địa phương.

Giai đoạn 2016-2020, trước yêu cầu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho các cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn đô thị các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong tình hình mới, Bộ Xây dựng đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 1961 đến năm 2020 (tại Văn bản số 143/VPCP-KTN ngày 08/01/2016 của Văn phòng Chính phủ). Đồng thời mở rộng thêm đối tượng tham gia học tập theo Đề án là: Cán bộ thuộc diện quy hoạch các vị trí chức danh của các nhóm đối tượng hiện có thuộc Đề án; các công chức lãnh đạo, chuyên môn về lĩnh vực quản lý xây dựng thuộc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Công chức lãnh đạo, chuyên môn trong các Ban quản lý chuyên ngành xây dựng, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị của Tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; riêng đối tượng 3 được bổ sung thêm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án 1961với các mục tiêu chính sau đây:

Một là: Phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp (bao gồm cả các đối tượng mở rộng) được đào tạo bồi dưỡng theo các chương trình của Đề án 1961.

Hai là: Hoàn thiện việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện 08 bộ tài liệu giảng dạy cho 08 nhóm đối tượng của Đề án đã được Bộ Xây dựng ban hành theo hướng tinh gọn, thiết thực, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên liên tục.

Ba là: Xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức của Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đội ngũ giảng viên nguồn của địa phương, đảm bảo đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy của từng chương trình, đối tượng đào tạo.

Bốn là: Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thể chế để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị trở thành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và bắt buộc đối với cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp (đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm);

Năm là: Đồng thời với hình thức đào tạo trực tiếp hiện nay, nghiên cứu bổ sung thêm các hình thức đào tạo mới như: đào tạo kết hợp khảo sát, thăm quan thực tế, đào tạo trực tuyến E-Learning để nhiều người cùng tham gia.

Thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức thành công ba Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam:

– Hội nghị Hội nghị triển khai Đề án 1961 khu vực phía Nam tại thành phố Cần Thơ ngày 30/5/2016

– Hội nghị Hội nghị triển khai Đề án 1961 khu vực phía Bắc tại Hà Nội ngày 10/6/2016

– Hội nghị Hội nghị triển khai Đề án 1961 khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng ngày 24/6/2016

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, lãnh đạo các địa phương, ông Đỗ Đức Duy – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó trưởng Ban, Thường trực Ban chỉ đạo Đề án đã kết luận Hội nghị: Quản lý phát triển đô thị bao gồm nhiều nội dung: Quản lý kiểm soát quá trình đô thị hóa; Quản lý quy hoạch đô thị; Định hướng chương trình kế hoạch phát triển đô thị cho từng giai đoạn; Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý về đất đai nhà ở và thị trường bất động sản; Quản lý đầu tư xây dựng trong các đô thị; Kinh tế đô thị (liên quan đến năng lực cạnh tranh đô thị, chất lượng đô thị); Quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị. Chương trình học cũng thiết kế xoay quanh 08 nội dung này. Như vậy, để đảm bảo phát triển quản lý đô thị tốt phải có các cán bộ quản lý tốt, chuyên môn đô thị giỏi, những người lãnh đạo cấp cao tâm huyết. Việc đầu tiên người quản lý đô thị phải biết là chức trách nhiệm vụ của mình là gì, thứ 2 phải hiểu cơ chế chính sách của Nhà nước về lĩnh vực quản lý đô thị như thế nào, nhất là đối tượng thực thi. Thứ ba, cán bộ phải hiểu phương pháp luận trong quản lý và phát triển đô thị trong từng lĩnh vực của mình, thứ tư kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực, quy mô ấy hiện nay ở Việt Nam như thế nào, thế giới như ra sao cần được chia sẻ và nhân rộng. Thứ năm, người quản lý đô thị cần đặt ra tầm nhìn cho đô thị đó, 5 năm tới hay 10 năm tới cần đạt được mức độ nào? Thứ sáu là với tầm nhìn ấy cần đưa ra những quyết sách gì cho đô thị của mình. Thứ bảy, cần có những giải pháp cụ thể gì để đạt được mục tiêu, tầm nhìn đặt ra. Và cuối cùng là thực hiện tổ chức các giải pháp ấy như thế nào… Hiện nay, có nhiều chương trình, đề án đào tạo, quan trọng chúng ta phải hiểu rõ những cán bộ quản lý đô thị cần có những kỹ năng – kiến thức gì, nói cách khác phải đào tại cái gì mà cán bộ quản lý đô thị cần chứ  không phải đào tạo những gì có sẵn. Như thế quá trình đào tạo bồi dưỡng mới hiệu quả.

 Thông qua Hội nghị, các địa phương đều bày tỏ sự cần thiết triển khai Đề án. Nhiều ý kiến đề nghị chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và đô thị cần được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các ý kiến đưa ra sớm chuẩn hóa chương trình, đưa thành quy định có tính chất bắt buộc đào tạo theo chức danh, vị trí việc làm, sớm chuẩn hóa chương trình và chuyển giao cho các địa phương đào tạo.Ban chỉ đạo Đề án ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đề xuất (sớm ban hành kế hoạch cụ thể để phổ biến, chương trình đào tạo cần điều chỉnh linh hoạt, cập nhật thường xuyên phù hợp từng nhóm đối tượng, từng địa phương, từng thời kỳ, tăng cường tham quan thực tế, lồng ghép chương trình này với các chương trình đề án khác để tiết kiệm thời gian… ). Đề án sẽ được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

Hội nghị Triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 khu vực Phía Bắc

Hội nghị Triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 khu vực Phía Nam

 

Hội nghị triển khai Đề án 1961 tại Miền Trung.