Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

Theo báo cáo đánh giá và kết quả thảo luận tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả khá, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế có sự phát triển; sản xuất kinh doanh, dịch vụ ổn định; thu ngân sách tiến độ nhanh (bằng 64% dự toán năm); công tác xã hội, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã và đang đáp ứng được yêu cầu; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể được tăng cường; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Thường xuyên quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, công tác phát triển Đảng viên.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, đảng bộ phường sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Sính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Đảng bộ phường cần phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục khó khăn, hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ thời gian qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2016. Trong lĩnh vực kinh tế, cần tập trung lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ là lĩnh vực có thế mạnh của phường; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng cơ bản; làm tốt công tác quản lý đô thị và thực hiện nghiêm Quy chế quản lý đô thị đã ban hành. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội cần quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường thông tin, tuyên truyền; làm tốt công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, cần lãnh đạo thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm “200 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh” (01/01/1997 – 01/01/2017)” do tỉnh Bắc Kạn phát động. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần sâu sát, chất lượng, hiệu quả hơn.

Đồng chí Trần Văn Ty, Bí thư chi bộ 6 thảo luận đối với báo cáo sơ kết trình tại hội nghị