Thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thành phố Bắc Kạn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Mỗi bước phát triển đi lên của thành phố đều khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự quyết tâm cao của chính quyền, tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố; Cụ thể thành phố Bắc Kạn đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực như: Kinh tế tăng trưởng khá; công tác xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh; việc thu hút, kêu gọi đầu tư trong và ngoài tỉnh triển khai dự án phát triển đô thị, du lịch được chú trọng; lĩnh vực văn hoá – xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật; nhiệm vụ cải cách hành chính được quan tâm; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao… Đặc biệt sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành nhiệm vụ đưa hai xã Nông Thượng, Dương Quang về đích nông thôn mới, góp phần đưa thành phố là địa phương đầu tiên hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đây cũng là mục tiêu phấn đấu để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố.

Một góc xã Dương Quang 

Năm 2011, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Kạn có 04 xã thực hiện NTM (Nông Thượng, Dương Quang, Huyền Tụng, Xuất Hóa). Đến tháng 8/2012, thị xã Bắc Kạn được công nhận là đô thị loại III. Thông qua việc thành lập 02 phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, tháng 3/2015 thị xã Bắc Kạn chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Vì vậy, thành phố Bắc Kạn còn 02 xã chưa hoàn thành Chương trình MTQG NTM là Nông Thượng và Dương Quang.

Khi đó, qua rà soát xã Nông Thượng đạt 4/19 tiêu chí, xã Dương Quang đạt 3/19 tiêu chí. Song nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành chuyên môn của Tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, UBND các xã, đặc biệt là sự đồng thuận vào cuộc hưởng ứng tích cực của nhân dân; đến năm 2017 xã Nông Thượng đã về đích, đạt 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh Bắc Kạn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2019, xã Dương Quang cũng đạt 19/19 tiêu chí, được công nhận xã nông thôn mới. Như vậy, Thành phố Bắc Kạn có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và đủ điều kiện để hoàn thiện các thủ tục xét công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bà Lưu Thị Bồng – Thôn Khau Cút, Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: Trước kia lúc chưa có đường bê tông thì đi lại rất khó khăn. Từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, mọi tuyến đường đều được bê tông hóa đi lại rất dễ dàng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, thôn ngày càng có nhiều nhà mới, diện mạo nông thôn thay đổi nhiều, bà con trong thôn đều vui mừng, phấn khởi”.

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình thực hiện lâu dài (có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc), là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đồng thời phát huy tối đa quyền làm chủ, sự chủ động của người dân, thành phố Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người dân tham gia thực hiện Chương trình. Trong 10 năm qua, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã thực hiện tuyên truyền, vận động 480 cuộc, với 16.000 lượt người tham dự. Tổ chức treo hơn 100 pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, phát 200 bộ tài liệu, tờ gấp về nông thôn mới; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã phát 45 chuyên mục, gương điển hình, phóng sự về chủ đề xây dựng nông thôn mới, các bài viết về gương “Người tốt – việc tốt”, mô hình mới hiệu quả cho thu nhập cao. Tổ chức các buổi văn nghệ quần chúng; hội thi với nội dung tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới… Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay, hiệu quả, qua đó vận động được người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Điển hình như: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với các đơn vị, địa phương trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng lò đốt rác thải, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức 40 buổi tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường cho 25 thôn, bản trên địa bàn hai xã Nông Thượng và Dương Quang với trên 1.750 hộ dân tham gia. Đồng chí Phượng Hoàng Minh Bí thư Đảng ủy xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết:  Năm 2011 xã Nông Thượng chỉ đạt 5/11 tiêu chí. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Nông Thượng cùng chung tay xây dựng nông thôn mới,  từ 5 tiêu chí chúng tôi đã phấn đấu thực hiện hoàn thành 19/19 vào năm 2017. Cách làm của chúng tôi là chọn các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Sau khi đã hoàn thành rồi chúng tôi không dừng lại ở đó tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân các dân tộc tiếp tục đoàn kết xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến giờ xã Nông Thượng đã đạt 13/17 tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. Từ việc xây dựng nông thôn mới cho thấy đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, đặc biệt là thu nhập của người dân bình quân đạt hơn 39 triệu đồng/ người/ năm. Cảnh quan, môi trường cải thiện rất nhiều” .

Phụ nữ thôn Tân Thành xã Nông Thượng tham gia quét dọn đường làng, ngõ xóm đảm bảo xanh-sạch-đẹp.

 Một trong những mục tiêu quan trọng mà thành phố Bắc Kạn kiên trì thực hiện giúp người dân nâng cao thu nhập; việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển mạnh kinh tế nông thôn, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, gắn mã số mã vạch có thể cạnh tranh với sản phẩm khác. Các sản phẩm đặc trưng được chế biến sâu như: Sản phẩm Nghệ của HTX Tân Thành, Curcumin Bắc Hà, Lạp Sườn, rau trong nhà lưới, hạt cườm,…

Địa phương đã triển khai 21 mô hình, dự án; hỗ trợ máy móc, thiết bị, nhà xưởng cho các tổ chức kinh tế,.. vì vậy phong trào phát triển kinh tế phát triển mạnh mẽ. Hiện thành phố có 25 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Các đơn vị mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản như: Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà liên kết sản xuất sản phẩm Vi-cumax Nano Curcumin, vùng trồng nghệ xã Nông Thượng; Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành liên kết sản xuất sản phẩm tinh bột nghệ nếp đen cao cấp, vùng trồng xã Nông Thượng; Hợp tác xã Dương Quang liên kết sản xuất sản phẩm thịt lợn gác bếp, Lạp Sườn…góp phần cho người dân nông thôn có việc làm lâu dài, ổn định và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại các xã ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ở 02 xã năm 2020 đạt 38,2 triệu đồng/người/năm. Về môi trường: Công tác quản lý, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cho người dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị – xã hội đặc biệt quan tâm.  Kết quả,  tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, chiếm 100% và nước sạch chiếm 50%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%.  Các xã thường xuyên vận động từng hộ dân xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn, sạch đường làng, ngõ xóm, không có hiện tượng xả chất thải, nước thải rắn ra môi trường. Hằng tháng các thôn tổ chức ra quân quét dọn đường làng, ngõ xóm đảm bảo xanh-sạch-đẹp, không có hoạt động gây suy giảm môi trường, 100% các thôn đã xây dựng hương ước, quy ước về vệ sinh chung công cộng, làng bản. Việc mai táng được thực hiện theo phong tục, tập quán, quy định của địa phương; các thôn đã xây dựng hương ước, quy ước về việc mai táng. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt trên 70%; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt 90,86% . Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%.

Về hệ thống chính trị, chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, khu được nâng cao; năng lực, uy tín lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được triển khai kịp thời. Đến nay, đội ngũ cán bộ đáp ứng về số lượng, chất lượng, các tổ chức chính trị đều được tổ chức đầy đủ. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đầy đủ cả về số lượng và chất lượng, do đó chất lượng hoạt động không ngừng nâng lên.

Về Quốc phòng- an ninh, hàng năm, UBND các xã chỉ đạo thực hiện xây dựng lực lượng dân quân “Vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng. quản lý tốt nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV theo quy định.  Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm về tệ nạn xã hội (ma tuý, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. Hằng năm ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng kế hoạch phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, trong đó chú trọng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào tự quản, phòng, chống tội phạm hiệu quả. Trên địa bàn các xã không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không có vụ việc khiếu kiện đông người. Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, các xã đều được công nhận đạt ”An toàn về ANTT”.

Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên,  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: Về công tác xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Thành ủy xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt.Vì vậy, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ và tuyên truyền nhân dân trên địa bàn thành phố cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài ngân sách để dành ưu tiên cho cả 02 xã.

Đến thời điểm hiện nay xã Nông Thượng và Dương Quang đều đạt bộ tiêu chí nông thôn thôn mới và được Tỉnh công nhận. Có thể nhận thấy xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi cơ bản toàn diện 02 xã về bộ mặt cũng như đời sống của nhân dân. Trong đó nổi bật như là hệ thống giao thông, các tuyến đường liên thôn, về nhà ở, về thu nhập, về tổ chức sản xuất nhiều sản phẩm OCOP đã hình thành ở 02 xã như: Tinh bột Nghệ; Lạp Sườn; Rau nhà lưới. Thời gian tới thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo toàn diện, củng cố thêm các tiêu chí đã đạt và nâng cao hơn, ưu tiên các nguồn lực tập trung trong hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế cũng như môi trường tại bàn 02 xã. Tiếp tục tuyên truyền kêu gọi các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ để có nguồn lực cho 02 xã duy trì, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới  đã đạt và phấn đấu thực hiện các tiêu chí nâng cao trên địa bàn từng xã”.

Với những kết quả đạt được, trong những tiếp theo Thành phố Bắc Kạn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “ Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư, làm nền tảng để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường lãnh đạo trong xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong nông thôn mới. Trong đó, chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và thôn nông thôn mới. Thực hiện chương trình kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội. Tranh thủ  và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới./.

Minh Cường